LJUDI

Milica Ilić

 

Milica Ilić

 

 

Predsednik

Socijalističke omladine

Petrovac na Mlavi

biografija>> 

VIDEO

Za Srbiju veoma važna saradnja sa susednim zemljama

Lista kandidata

PITANJA?